Kredyt dla spółki z o.o.

Kredyt dla spółki z o.o. do 1,2 mln zł. Masz spółkę i boisz się, że bank odmówi Ci kredytu?

To zupełnie zrozumiałe. Dlaczego? Bo banki często… nie wiedzą, jak analizować dokumenty finansowe spółek, więc nie wiedzą, jak oszacować ich zdolność kredytową i własne ryzyko. Wśród naszych doradców mamy byłych analityków, którzy badali spółki i udzielali im kredytów – wiemy więc, jak zmaksymalizować Twoje szanse.

Szybki wniosek o kredyt dla spółki z o.o.

Specjalistka ds. biznesplanów i projektów inwestycyjnych

Monika Szewczuk – Specjalistka ds. biznesplanów i projektów inwestycyjnych

Kontakt (#4)

Nie każda księgowa… zna się na prowadzeniu spółki

Decydując się na prowadzenie działalności w ramach spółki bierzesz pod uwagę różne aspekty, a na plus działają przede możliwości optymalizacji podatkowej. Twoje biuro księgowe ma możliwość wpisania do bilansu tego samego zdarzenia gospodarczego w kilku różnych rubrykach w bilansie. Schody zaczynają się, kiedy chcesz wystąpić o kredyt na spółkę – księgowa może nie mieć świadomości, które rubryki dla banku są istotne.

W rezultacie Twoje dokumenty nie są dobrze przygotowane do wniosku, a banki kręcą nosem i odmawiają.

Analizujemy spółkę tak, żeby Twoja firma uzyskała finansowanie

Powiemy to głośno: doradców, którzy wiedzą, co zrobić, aby dostać kredyt na spółkę, jest bardzo mało.

Wiele banków “nie lubi” spółek, ale oczywiście się tym nie chwalą. A my wiemy, do których banków w ogóle nie ma sensu składać wniosku. Analizujemy dokumenty spółki, wybieramy najlepsze rozwiązanie, składamy wniosek, a na koniec negocjujemy cenę produktu.

Chcesz konkretów?

Zobacz jak wygląda przykładowa oferta kredytu na spółkę dla jednego z naszych klientów.

Przykładowa oferta kredytu dla spółki z o.o.:

 • 800 tysięcy z zabezpieczeniem BGK
 • 1,5% prowizji za udzielenie kredytu
 • marża 3%
 • okres kredytowania: 5 lat

Znamy sposoby na zdobycie kredytu dla spółki z o.o.

Skąd? Mamy bardzo dużą wiedzę. Każdą firmę badamy pod kątem kilkudziesięciu parametrów. Analizujemy sytuację dogłębnie i mówimy, co zrobić, aby Twój wniosek miał największe szanse powodzenia.

Sprawdź opinie klientów Firmowe Finanse

Kredyt dla spółki z o.o. w praktyce:

 • brak weryfikacji członków zarządu
 • długi okres finansowania (do 144 miesięcy)
 • niska marża – od 2,40 % ( + WIBOR 3M)
 • minimum formalności
 • termin spłaty dopasowany do Twoich potrzeb
 • Do 1 200 000 zł, bez zabezpieczeń i poręczycieli
 • Do 300 tys. zł BEZ DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 • wstępna decyzja kredytowa – w ciągu 3 dni roboczych

Sprawdź nasze najnowsze wpisy dotyczące kredytów i pożyczek

Zobacz więcej

Najczęściej zadawane przez klientów pytania dotyczące kredytów dla spółek z o.o.:

Tak, często spółki napotykają na trudności podczas starania się o kredyt, ponieważ banki mogą nie rozumieć dokładnie ich dokumentów finansowych. Dzięki naszym specjalistom, którzy mają doświadczenie w analizie finansowej spółek, jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz znalezieniu banku, który będzie bardziej przyjazny dla spółek.

Tak, sposób, w jaki Twoja księgowa wpisuje pewne zdarzenia gospodarcze w bilansie, może wpłynąć na decyzję kredytową banku. Dlatego warto skorzystać z naszej wiedzy w zakresie optymalizacji dokumentów dla banków, by maksymalnie zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu dla Twojej spółki.

Tak, pewne banki mogą być bardziej restrykcyjne wobec spółek, ale zazwyczaj nie deklarują tego otwarcie. Dzięki naszej znajomości rynku, wiemy, które banki są bardziej przychylnie nastawione do udzielania kredytów spółkom i doradzimy, gdzie warto składać wniosek.

W procesie wnioskowania o kredyt dla spółki z o.o., istnieją oferty, które nie wymagają weryfikacji członków zarządu w bazach takich jak BIK. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie dla swojej spółki bez konieczności przedstawiania historii kredytowej zarządu. To podejście ma na celu uproszczenie procesu ubiegania się o kredyt i jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, dla których tradycyjna weryfikacja może stanowić barierę.

Podstawowe wymagania dokumentacyjne do uzyskania kredytu dla spółki z o.o. obejmują typowo dokumenty rejestrowe i finansowe firmy, takie jak KRS, NIP, REGON, aktualne sprawozdania finansowe, a także dokumenty potwierdzające tożsamość osób zarządzających. Wymagane mogą być również dokumenty potwierdzające zdolność kredytową spółki, jak na przykład wyciągi bankowe. Każdy kredytodawca może jednak mieć swoje specyficzne wymagania, dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami oferty.


Maksymalna kwota kredytu dostępna dla spółki z o.o. wynosi do 1,2 mln złotych bez konieczności zabezpieczenia. Dla kwot przekraczających 1,2 miliony złotych, wysokość dostępnego kredytu zależy od wartości przedstawionego zabezpieczenia.


Zabezpieczenie kredytu dla spółki z o.o. jest wymagane dla kwot przekraczających 1,2 mln złotych. Akceptowalne formy zabezpieczenia mogą obejmować, między innymi, hipotekę na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na rzeczach lub prawach, poręczenia oraz gwarancje bankowe. Wybór odpowiedniej formy zabezpieczenia zależy od indywidualnych ustaleń z kredytodawcą oraz wartości kredytu.


Generalnie, kredyty dla spółek z o.o. mogą być przeznaczone na różnorodne cele biznesowe, takie jak rozwój firmy, inwestycje, refinansowanie czy też bieżące potrzeby operacyjne. Jednakże, dokładne ograniczenia co do przeznaczenia środków mogą zależeć od polityki kredytowej danego banku lub instytucji finansowej, dlatego zawsze warto zapoznać się z warunkami konkretnej oferty kredytowej.

Cele kredytów dla spółek z o.o.:

Kredyty dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przeznaczone na różne cele biznesowe, w tym:

Rozwój firmy: Rozbudowa infrastruktury, zakup nowego sprzętu, zatrudnianie nowych pracowników.
Inwestycje: Nabywanie nieruchomości, środków trwałych lub udziałów w innych spółkach.
Refinansowanie: Spłata istniejących zobowiązań w celu uzyskania lepszych warunków lub zwolnienia środków na inne cele.
Bieżące potrzeby operacyjne: Pokrycie kosztów wynagrodzeń, czynszu, rachunków za media i innych wydatków operacyjnych.

Ograniczenia przeznaczenia środków:

Dokładne ograniczenia co do przeznaczenia środków z kredytu mogą się różnić w zależności od:

Polityki kredytowej banku lub instytucji finansowej: Niektóre instytucje mogą mieć bardziej rygorystyczne zasady dotyczące przeznaczenia środków, podczas gdy inne mogą być bardziej elastyczne.
Rodzaju kredytu: Kredyty celowe są przeznaczone na określone cele, podczas gdy kredyty obrotowe mogą być wykorzystane na różne cele biznesowe.
Warunków umowy kredytowej: Umowa kredytowa może określać dopuszczalne i niedopuszczalne przeznaczenie środków.

Przed zaciągnięciem kredytu dla spółki z o.o. zaleca się:

Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy kredytowej, w tym z ograniczeniami dotyczącymi przeznaczenia środków.
Skonsultowanie się z przedstawicielem banku lub instytucji finansowej w celu omówienia konkretnych potrzeb biznesowych i ustalenia, czy kredyt jest odpowiednim rozwiązaniem.
Rozważenie alternatywnych źródeł finansowania, takich jak pożyczki od inwestorów lub emisja obligacji, w przypadku gdy przeznaczenie środków nie jest zgodne z ograniczeniami kredytu.

Aby uzyskać kredyt, spółka z o.o. musi wykazać się zachowaną płynnością finansową. Oznacza to, że spółka musi być w stanie wygenerować wystarczające dochody, aby pokryć bieżące zobowiązania kredytowe. Instytucje finansowe ocenią zdolność spółki do generowania dochodów na podstawie prognozy finansowej. Prognoza ta powinna wykazać, że spółka będzie w stanie regulować miesięczną ratę wnioskowanego kredytu.


Przedterminowa spłata kredytu dla spółki z o.o. jest możliwa, jednakże polityka w zakresie dodatkowych kosztów może różnić się w zależności od instytucji finansowej. Niekiedy związane z tym mogą być dodatkowe opłaty, na przykład za wcześniejszą spłatę zobowiązań. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o przedterminowej spłacie dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytowej.

W procesie ubiegania się o kredyt, spółki z o.o. muszą wykazać nie tylko pozytywną historię kredytową, ale także brak bieżących zaległości płatniczych przekraczających 30 dni. Instytucje finansowe szczegółowo analizują historię finansową firmy, zwracając uwagę na wszelkie zaległości czy nieuregulowane należności. Taka analiza pozwala ocenić ryzyko kredytowe i zdolność spółki do terminowej spłaty nowego zobowiązania. Wymagania te mają na celu zabezpieczenie interesów zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy, minimalizując ryzyko niewypłacalności.

Przykład reprezentatywny. Kredyt dla spółki z o.o.

Nie oferujemy pożyczek ani kredytów z terminem całkowitej spłaty poniżej 60 dni. Nie udzielamy pożyczek z własnych środków. Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów bankowych. Maksymalna Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,37 %.

 • Kwota kredytu dla spółki z o.o.: 20.000 zł
 • Wysokość raty miesięcznej: 449,86 zł
 • Okres kredytowania: 60 miesięcy
 • Oprocentowanie: 12.49%
 • Całkowity koszt kredytu dla spółki z o.o.: 6 991,42 zł
 • Prowizja: 0 zł
 • Całkowita kwota do zapłaty: 26. 991,42
 • RRSO: 13.25%
 • Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy
 • Maksymalny okres kredytowania: 144 miesiące

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Przykład wskazuje dane orientacyjne i ma niewiążący charakter. Służy celom informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia umowy kredytu na zaprezentowanych warunkach. Wyliczenia wskazane przez kalkulator są oparte o założenia przyjęte dla reprezentatywnego przykładu, nie uwzględniają oceny zdolności kredytowej i nie wypełniają obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przyznanie i wysokość kredytu dla spółki z o.o. zależy od zdolności kredytowej klienta.