strata w działaności gospodarczej

Niestety straty finansowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Chociaż mogą wydawać się zniechęcające, istnieją sposoby efektywnego zarządzania stratami, które pomagają minimalizować ich wpływ na długoterminowe perspektywy firmy.

Co to jest strata z działalności gospodarczej? 

Strata z działalności gospodarczej występuje, gdy koszty prowadzenia firmy przewyższają jej przychody, co skutkuje ujemnym wynikiem finansowym. Jest to sytuacja, w której firma wydatkuje więcej środków, niż jest w stanie wygenerować z działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, strata jest rozumiana jako obniżenie wartości aktywów lub wzrost zobowiązań i rezerw, co prowadzi do zmniejszenia kapitału własnego. Nie obejmuje to jednak sytuacji, gdy kapitał jest redukowany przez wypłaty dla udziałowców lub właścicieli.

Takie zdarzenie finansowe nie jest rzadkością, a jego przyczyny mogą być różnorodne, począwszy od braku odpowiedniej liczby klientów, przez niekorzystne zdarzenia rynkowe, aż po błędy w zarządzaniu.

Rozliczenie straty

Gdy firma zanotuje stratę, nie jest to koniec świata. Polskie prawo podatkowe, w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje możliwość rozliczenia straty przez okres do pięciu lat. To oznacza, że strata z jednego roku może być odliczana od dochodu w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych, ale pod warunkiem, że będzie pomniejszała dochód z tego samego źródła, z którego poniósł ją podatnik. Warto zaznaczyć, że w każdym roku podatkowym można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat.

Konsekwencje podatkowe

Odliczenie straty ma znaczący wpływ na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Pozwala to na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, co w przypadku dużej straty może oznaczać, że firma nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Jednakże ważne jest, aby pamiętać o rygorystycznych kontrolach skarbowych, które często dotykają firmy wykazujące straty. Kontrole te mają na celu weryfikację, czy podstawa opodatkowania została prawidłowo wyliczona oraz czy wydatki zgłoszone jako koszty rzeczywiście wiążą się z działalnością gospodarczą firmy.

Kredytowanie firm ze stratą

Strata z działalności gospodarczej może mieć znaczący wpływ na zdolność firmy do uzyskania kredytu bankowego. Banki przy udzielaniu kredytów analizują nie tylko bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstwa, ale także jego historię finansową. Wiele banków jest niechętnych do finansowania firm, które wykazują straty, szczególnie jeśli wynikają one z długotrwałych problemów operacyjnych lub finansowych, a nie z jednorazowych zdarzeń. Mimo to nie każda strata automatycznie dyskwalifikuje firmę od uzyskania kredytu. Banki mogą uwzględniać różne czynniki, takie jak przyszłe prognozy przychodów czy plany rozwoju firmy.

Leasing jako alternatywa

Dla firm, które napotykają trudności w uzyskaniu finansowania bankowego, leasing może być atrakcyjną alternatywą. Firmy leasingowe często mają mniej rygorystyczne wymagania dotyczące zdolności kredytowej i historii finansowej przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach leasing może być udzielany na podstawie oświadczeń o przychodach i zyskach lub strat, bez potrzeby szczegółowej dokumentacji finansowej. Istotne jest, by przedsiębiorcy pamiętali, że odmowa finansowania leasingiem jest możliwa, szczególnie gdy strata jest znaczna w stosunku do przychodów firmy.

Rozliczenie straty – praktyczne aspekty

Rozliczanie straty z działalności gospodarczej jest procesem, który wymaga uwagi i odpowiedniego planowania. Możliwość odliczenia straty obowiązuje tylko przez pięć kolejnych lat po roku, w którym strata została odnotowana. Maksymalna wysokość odliczenia w każdym z tych lat to 50% wartości straty. Jeśli przedsiębiorca w ciągu tego okresu nie wykorzysta możliwości odliczenia straty, na przykład z powodu niewystarczającego dochodu, to przepada ona.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zakończyli działalność niedochodową, a następnie rozpoczęli nową, również mogą korzystać z możliwości odliczenia strat, o ile nie przekroczyli 5-letniego terminu. Zmiana formy opodatkowania nie wpływa na prawo do odliczenia straty, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie można jej odliczać w ramach innych źródeł przychodu.

Wybór formy opodatkowania

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie w kontekście możliwości odliczenia strat. Dostępne opcje to skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Strata podatkowa może być rozliczana jako koszt podatkowy tylko w przypadku opodatkowania skalą podatkową i podatkiem liniowym. W tych formach dochód jest różnicą między przychodem a kosztem jego uzyskania, co pozwala na odliczenie straty. W przypadku ryczałtu podatek naliczany jest od przychodów, bez możliwości pomniejszania ich o koszty, dlatego strata nie może być odliczona.

Rozumienie i efektywne zarządzanie stratą z działalności gospodarczej jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że strata nie musi oznaczać końca biznesu, ale może być szansą na optymalizację obciążeń podatkowych i lepsze planowanie przyszłych działań. Ważne jest, aby podejmować świadome decyzje zarówno w kontekście rozliczania straty, jak i wyboru formy opodatkowania, mając na uwadze indywidualne potrzeby i warunki prowadzenia działalności gospodarczej.


„Firmowe Finanse” oferuje swoim klientom wsparcie na każdym etapie tego procesu. Dzięki bogatemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy w zakresie kredytów firmowych, nasz zespół doradców jest gotowy pomóc przedsiębiorcom w znalezieniu najlepszego rozwiązania finansowego dla ich biznesu.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i doświadczenia – bo dobry kredyt to fundament stabilnego biznesu. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje kontaktowe.

Firmowe Finanse

Adres:
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO 30 / 211
02-697 WARSZAWA

E-mail:
biuro@firmowefinanse.pl

Telefon:
694 463 083

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie kredytów firmowych lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, nie wahaj się z nami skontaktować. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Podobne wpisy